پایگاه اطلاع رسانی دام طیور آبزیان آخرین نظرات بازدید کنندگان شرکت کشت و دامداری خرید و فروش خوراک و علوفه را در جهت تامین علوفه مورد نیاز صنایع دام و طیور کشور علوفه آبکشت به دلیل تازه و سبز بودن بر پایه خشک در دستگاه گوارش دام جذب خواهد شد در حالیکه در مورد علوفه خشک تنها جذب اتفاق می افتد خرید و فروش دام تنی بتنی٬انبارهای مسقف علوفه و خوراک دام ٬محل مخصوص ومجزای انواع علوفه خوراک دام علوفه یکی از اصلی ترین خوراک های مورد استفاده در جیره دامداری ها می باشد و مهمترین آنها عبارتند از یونجه کاه و کلش و سیلاژ ذرت علوفه ای علوفه ذرت جز مواد غذایی مقوی برای انواع دام است که حاوی مقدار بالایی فیبر می باشد و می تواند کالری مورد نیاز دام ها را تامین نماید شرکت گسترش دام و طیور ماد فروش بدون واسطه سیلاژ ذرت علوفه ای بسته بندی شده صادراتی مرکز خرید و فروش دام زنده پیام در تهران این بستر را فراهم کرده است که شما بتوانید بدون نیاز به حضور فیزیکی و گفتگو با دامداران تنها با وصل شدن گوشی با اینترنت و گرفتن شماره مرکز خرید دام پیام دام خود را سفارش دهید و حتی در خرید مشارکتی دستگاه پذیرش چنین ترکیبی از علوفه برای دام بسیار راحت تر بوده و ذرت علوفه ای سیلاژ بسته بندی شده ذرت علوفه ای سیلاژ بسته بندی شده در وزن جهارصد کیلو خرید و فروش علوفه و نهاده های خام خرید علوفه دام پایگاه اطلاع رسانی دام طیور آبزیان آخرین نظرات بازدید کنندگان شرکت کشت و دامداری خرید و فروش خوراک و علوفه دامینا شبکه دامپروری ایران علوفه ی هیدروپونیک و هزینه های خوراک دام تولید علوفه …